مقالات

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

اگر به تازگی وارد حرفه جوشکاری شده اید ، مطمئنا عبارت های مربوط به جوش زیادی خواهید شنید . در ابتدا آشنایی با این همه اصطلاح شاید گیج کننده باشد. اما در طول مدت جوشکاری این عبارات برای شما بسیار پر کاربرد خواهد شد. برای شروع ، در اینجا می توانید لیستی از اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری را ببینید.

شماری از اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

آلیاژ چیست

فلزی ساخته شده از دو یا چند عنصر ترکیبی را آلیاژ می گویند

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

آنیلینگ یا بادوام کردن چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری بادوام کردن یعنی سرد کردن آهسته فلز برای کاهش فشارهای داخلی آن، تغییر شکل پذیری از جمله کاربرد های بادوام کردن است.

 

جوش قوس الکتریکی (arc)

اصطلاح عمومی که به بسیاری از انواع جوشکاری گفته می شود . در این روش از قوس الکتریکی برای ایجاد گرما استفاده می شود . جوش قوس الکتریکی ممکن است از مواد دیگر یا از فشار برای جوشکاری استفاده کند .

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

به چه فلزاتی فلز پایه می گویند

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری از این عبارت دو برداشت می توان کرد. یکی ؛ فلزی که باید تکه شود و جوش شود و دومی؛ در یک آلیاژ به فلزی که بیشترین درصد را دارد فلز پایه گفته می شود .

 

پیوند یا بوند چیست

جایی که فلز در حال جوش به فلز پایه متصل می شود را پیوند یا بوند می گویند

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

لحیم کردن یا بریزینگ چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری یک تکنیک جوشکاری است که از یک فلز پر کننده برای تشکیل یک پیوند استفاده می کند . فلز پر کننده از موادی غیر از آهن است و دارای نقطه جوش کم تر از فلز پایه می باشد.

 

جوش قوس الکتریکی کربن چیست

یک متد جوشکاری است . این متد شامل ایجاد یک قوس الکتریکی بین الکترود کربن و یک فلز است.

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

سخت کردن چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری در این فرایند سطح فلز با استفاده از یک گاز یا مایع قبل از اعمال گرما سخت و سفت می شود.

 

الکترود روکش دار چیست

الکترود توسط شار یا فلوکس، در زمان نقاشی شدن پوشش داده می شود . زمانی که گرما را اعمال می کنیم ؛ این شار، گاز تولید می کند که قوس الکتریکی را می پوشاند.

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

الکترود پوشش دار چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری در این حالت الکترود توسط پنبه نسوز، شار، کاغذ یا سایر مواد پوشیده می شود. در اینصورت قوس الکتریکی مقاوم تر می شود و روال جوشکاری بهبود پیدا می کند.

 

دمای بحرانی در جوشکاری چیست

دمایی که در آن مواد از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل می دهد.  

 

چگالی جریان در جوشکاری چیست

به میزان آمپری که به هر اینچ مربع در یک سطح اعمال می شود چگالی جریان گفته می شود.

مشعل برش چیست

یکی از ابزارهای جوشکاری که گاز را کنترل می کند . کنترل میزان اکسیژن نیز بر عهده این وسیله است.

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

الکترود جریان مستقیم منفی چیست (DCNE)

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری فلزی که در حال جوش شدن است قطب مثبت است و الکترود قطب منفی قوس الکتریکی است .

 

الکترود جریان مستقیم مثبت چیست (DCEP)

از جمله اصطلاحات پر کاربرد دیگر که ممکن است شنیده باشید، DCEP است. در روند جوشکاری اگر فلزی که در حال جوش شدن باشد، قطب منفی باشد در نتیجه الکترود قطب است .

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

جوشکاری تحت فشار چیست

در این روش فشار باعث ذوب شدن مواد می شود.

قوس الکتریکی چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری جریان الکتریکی که بین دو الکترود بوجود می آید قوس الکتریکی نامیده می شود .

 

الکترود چیست

انواع مختلفی الکترود در حرفه جوشکاری استفاده می شوند. یک الکترود جریان الکتریکی را در یک قطعه کارهدایت می کند تا جوش انجام شود. برخی از الکترود ها در پروسه جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرند در حالیکه برخی در این فرایند نیستند.

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

مواد پرکننده (filler) چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری فلزی است که در هنگام جوشکاری به مواد اضافه می شود.

برش شعله ( اکسیژن) چیست

فرایند شیمیایی اعمال اکسیژن به عناصر پایه در دمای بالا که سبب برش فلزات آهنی می شود برش شعله اکسیژن نامیده می شود .

 

گروه بندی شعله ( اکسیژن ) چیست

در این فرایند با استفاده از ابزارهای برش اکسیژن یک شیار در فلز ایجاد می شود.

سخت شدن شعله

در این فرایند سطح فلز بوسیله گرما سفت می شود، و گرما یک مرتبه خنک می شود . اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

نرم کردن شعله

در این فرایند فلز در ابتدا گرم می شود و به آهستگی خنک می شود در نتیجه فلز نرم تر می شود.

شار یا فلوکس (flux) چیست

ماده ای که برای تمیز کردن فلز بمنظور آماده کردن فلز برای جوشکاری استفاده می شود.

جوشکاری قوس الکتریکی گاز کربن

عمل جوشکاری توسط قوس الکتریکی بین الکترود کربن و فلزی که قرار است جوش شود انجام می شود. در این روش از گاز آرگون یا هلیوم بمنظور پوشاننده استفاده می کنند .

GMAW چیست یا MIG چیست

 در این روش، گرمای حاصل از قوس الکتریکی بین الکترود و فلز منجر به جوش می شود . گازی مانند هلیوم این پوشش را بوجود می آورد . به این تکنیک MIG نیز گفته می شود .

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

GTAW چیست یا TIG چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری یکی دیگر از اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری، جوش GMAW است .این نوع جوشکاری به نام TIG نیز شناخته می شود . در این نوع جوشکاری از الکترود ساخته شده از جنس تنگستن و از گاز بی اثر استفاده می شود .

 

جوشکاری گاز چیست

نوعی جوشکاری که گرمای آن از شعله گاز حاصل می شود.

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

شیار جوش چیست

برای ایجاد این جوش به مواد پر کننده یا فیلر نیاز است . این مواد وارد شیار بین دو فلز می شود و آن ها را به هم جوش می دهد.
جوشکاری چکش چیست
اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری کوبیدن دو قطعه داغ شده فلز به یکدیگر توسط چکش را جوشکاری چکش می گویند.

لحیم کردن با هیدرژن چیست

نوعی لحیم کردن با استفاده از اتمسفر هیدروژن است.

جوش هیدروماتیک چیست

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری به این نوع جوشکاری، جوشکاری کنترل شده با فشار نیز گفته می شود . جوش ها در این حالت بصورت زنجیره وار با استفاده از بیش از یک الکترود تحت فشار ایجاد می شوند.

گاز بی اثر چیست

گازی که بصورت شیمیایی با فلز مخلوط نمی شود را گاز بی اثر می گویند

پتانسیل یونیزاسیون چیست

میزان ولتاژ الکتریکی مورد نیاز برای ایجاد یونیزاسیون در مواد را پتانسیل یونیزاسیون می گویند که برای اضافه کردن یا حذف کردن الکترون استفاده می شود .

اتصال چیست

منطقه ای که مواد با یکدیگر ذوب می شوند اتصال را بوجود می آورند.

شکاف چیست

عمق ایجاد شده در یک فلز که توسط بریدن ایجاد شده است را شکاف می گویند.

مایع شدن چیست

کم ترین دمایی که نیاز است تا در آن فلز یا آلیاژ به شکل مایع در بیاید.

جوشکاری فلز قوس الکتریکی چیست

در این روش جوشکاری قوس الکتریکی ، از فلزات به عنوان الکترود استفاده می شود .

جوش چند ضربه ای چیست

ایجاد بیش از یک جوش توسط چندین پالس الکتریکی را جوش چند ضربه ای می گویند.

فلزات غیر آهن چه چیزهایی هستند

در این فلزات هیچ گونه آهنی وجود ندارد . تیتانیوم، نیکل ، کوپر، برنز و آلومینیوم از جمله این فلزات هستند .

نرمال سازی در جوشکاری چیست

در این فرایند آلیاژ های بر پایه آهن، تا 100 فارنهایت گرما می بینند . سپس به آن ها اجازه داده می شود تا در هوای خنک ، تقلیل دما داشته باشند.

جوشکاری اکسی استیلن چگونه است

در این روش گرمای مورد نیاز برای جوشکاری از سوختن ترکیبی از استیلن و اکسیژن حاصل می شود.

جوشکاری گاز طبیعی اکسی چگونه است

در این فرایند ، گرمای مورد نیاز برای جوشکاری از سوختن گاز طبیعی به همراه اکسیژن حاصل می شود.

جوشکاری اکسی هیدرژن چگونه است

منبع گرما در این روش جوشکاری، ترکیبی از اکسیژن و هیدرژن است .

جوشکاری اکسی پروپان چگونه است

گرمای مورد نیاز برای این نوع جوشکاری از سوختن ترکیب اکسیژن و پروپان حاصل می شود .

لایه برداری در جوشکاری چیست

در این روش با استفاده از یک چکش کوچک سطح سرد فلز کوبیده می شود . این عمل استرس موجود در فلز را کاهش می دهد .

جوشکاری تصادمی چیست

در این روش، گرمای بسیار بالا به سایت جوشکاری اعمال می شود . این عمل قبل از اینکه فشار اعمال شود رخ می دهد.

جوشکاری قوس الکتریکی پلاسما چیست

در این فرایند جوشکاری ، یک قوس الکتریکی بین یک الکترود غیر مصرفی و حوضچه جوش تولید می شود . گاز یونیزه شده خروجی از مشعل، پوشش دهی مورد نیاز را ایجاد می کند .

جوش سوراخ گیر یا پلاگ چیست

در این روش یک سوراخ در فلز ایجاد می شود . قطعه فلز دیگری پشت سوراخ قرار می گیرد . جوش در سوراخ رخ می دهد و دو قطعه را به یکدیگر وصل می کند .

تخلخل در جوشکاری چیست

یعنی در مواد جوش شده گاز وجود دارد .

جوشکاری تحت فشار کنترل شده چیست

در این تکنیک جوشکاری لکه های جوش بصورت منظم و تحت فشار اعمال شده توسط الکترود بوجود می آیند .

جوش پروجکشن چیست

یک تکنیک جوش مقاوم است.  بین دو سطح ، یا انتهای یک قطعه و سطح قطعه دیگر استفاده می شود. اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

جوش پالسیشن چیست

برای تشکیل یک لکه جوش بیش از یک پالس الکتریکی استفاده می شود . در این روش الکترود تکان نمیخورد یا فشار برداشته نمی شود .

اطفا چیست

خنک کردن سریع مواد با استفاده از آب یا روغن را اطفا می گویند.

ریشه اتصال در جوشکاری چیست

این قسمتی است که مواد به یکدیگر وصل می شوند و کم ترین فاصله را با یکدیگر دارند . این منطقه می تواند یک خط ، یک حوزه یا یک نقطه باشد . اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری
ریشه جوش چیست
در نمای کناری از جوش اگر به قطعه جوش شده بنگرید ، انتهای جوش با فلز پایه ذوب شده است . به این قسمت ریشه جوش گفته می شود .

 

اصطلاحات پر کاربرد جوشکاری

امیدواریم با خواندن این مقاله، با اصطلاحات جوشکاری آشنایی پیدا کرده باشید. از اینکه با ما همراه بودید متشکریم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

منبع: weldingschool auto

2.5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها