مقالات

علائم جوشکاری | welding symbols

علائم جوشکاری | welding symbols

مانند سایر حرفه ها و شغل ها ، برای حرفه جوشکاری نیز مجموعه ای از نمادها و علائم جوشکاری وجود دارد تا ارتباط بین طراح و سازنده ( یعنی جوشکار ) ساده شود . این زبان ممکن است در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ، بنابراین بهتر است قبل از شروع به کار این نمادها ، سمبل ها و علائم را یاد بگیرید . به عنوان مثال ، نمادهای زیر را بررسی کنید :

علائم جوشکاری علائم جوشکاری علائم جوشکاری

این علائم جوشکاری بیانگر ساختار اصلی کلیه مشخصاتی است که جوشکاری با آن انجام شده است . علائم جوشکاری دارای فلش هستند ، که به محل روی نقشه که جوش باید در آن جا انجام شود اشاره می کنند . فلش به یک خط راهنما وصل شده است که با یک خط مرجع افقی تقاطع دارد . سرانجام ، یک دم در انتهای مخالف خط مرجع وجود دارد که از دو جهت شاخه دارد . انتها یا دم فلش اختیاری است و فقط برای دستورالعمل های خاص مورد نیاز است .

از وسط خط مرجع ، یک شکل هندسی یا دو خط موازی را مشاهده خواهید کرد که مشخص می کند چه نوع جوشکاری روی فلز باید انجام شود . به این علامت ، نماد جوش ، گفته می شود ( البته نباید آن را با نماد کلی جوش اشتباه گرفت ) . سه نماد جوش که در نقشه های بالا مشاهده می کنید ، به ترتیب جوش  مربع ، فیله و جوش  شیار-V را نشان می دهند .

نماد جوش همچنین ممکن است بالاتر از خط مرجع قرار گیرد ، نه در زیر آن . این جایگاه قرارگیری مهم است . هنگامی که نماد جوش زیر خط مرجع قرار دارد ، نشان می دهد که جوش باید در “طرف فلش” مفصل انجام شود . به عنوان مثال ، در نقشه بعدی یک جوش فیله در طرف فلش مشخص شده است . می توانید جوش واقعی را در تصویر دوم مشاهده کنید .

علائم جوشکاری

حال اگر نماد جوش در بالای خط مرجع ظاهر شود ، باید جوش را در طرف مقابل مفصل که نوک پیکان به آن اشاره می کند انجام داد . در اینجا می توانید یک نمونه از این تعریف را مشاهده کنید :

علائم جوشکاری

اگر نماد جوش در هر دو طرف خط مرجع ظاهر شود ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، مشخص می کند که یک جوش باید در هر دو طرف اتصالات انجام شود .

علائم جوشکاری

رایج ترین سمبل های جوشکاری

تعداد زیادی علائم جوشکاری ساخته شده است تا انواع مختلف جوش مورد استفاده در کارهای تجاری و همچنین هر اتصالی را که باید هنگام برشکاری انجام شود را ، طراحی کند . در شکل بعدی رایج ترین سمبل های جوشکاری برای یادگیری ذکر شده اند :

علائم جوشکاری

مطمئنا حفظ کردن و به خاطر سپردن همه این علایم زمان بر است . در شکل زیر می توانید نوع جوش و سمبل مورد استفاده برای آن را ببینید . همچنین می توانید برای راحتی کار یک کپی از آن در محل کار نصب کنید .

علائم جوشکاری

ابعاد و زاویه ها در نمادهای جوشکاری

نیازی به گفتن نیست که اعداد نیز بخش بزرگی از مشخصات جوشکاری هستند . عرض ، عمق ، بازشدن ریشه و طول جوش و همچنین زاویه هر نوع جوشکاری مورد نیاز روی فلز پایه قبل از جوشکاری ، همه به طور خلاصه در بالا یا زیر خط مرجع قابل ذکر هستند .

علائم جوشکاری

در بیشتر موارد ، عرض جوش ( یا قطر ) در سمت چپ نماد جوش قرار دارد ( در اینجا این مقدار با اینچ بیان می شود ) ، در حالی که طول آن در سمت راست نوشته شده است . (همانطور که در آناتومی یک جوش توضیح داده شده است ، عرض جوش فاصله بین یک پا از جوش تا پای دیگر جوش است . ) اغلب هیچ طول مشخص نمی شود ، به این معنی که جوش باید از ابتدا تا انتهای مفصل انجام شود .

ابعاد نوشته شده در زیر خط مرجع ، البته ، بر روی مفصل جوش و در طرف فلش اعمال می شود ، در حالی که ابعاد نوشته شده در بالای سمبل ، روی مفصل و در طرف دیگر  جهت فلش اعمال می شود . در تصویر بالا ، جوش های مورد نیاز برای هر دو طرف مفصل نشان داده شده است .

گاهی اوقات ، یک سری از جوش ها بصورت جداگانه مشخص می شود ، نه بصورت یک جوش طولانی . این امر معمولاً در هنگام جوشکاری فلزات نازک یا حساس به گرما یا اتصال مفصل طولانی معمول است . در نماد و علائم جوشکاری زیر ، جوش های فیله متناوب 3 اینچی مشخص شده اند :

علائم جوشکاری

علائم جوشکاری

توجه کنید که نمادهای جوش در هر طرف خط مرجع بالا آفست هستند و اینگونه نیست که بصورت آینه وار یکسان باشند . این بدان معنی است که جوش ها باید در نقاطی در هر دو طرف مفصل قرار بگیرند ، همانطور که در شکل سمت راست نشان داده شده است .

یک نماد جوش همچنین ممکن است یک زاویه ، باز شدن ریشه یا ابعاد صورت ریشه را مشخص کند . این معمولی است که فلز پایه برای جوشکاری ضخیم تر از 4/1 اینچ باشد . مثال زیر نمادی است که اتصال شیار- v را نمایش می دهد .

علائم جوشکاری

علائم جوشکاری

در اینجا ، جوش شیاری ابعادی دارد که درون نماد نوشته شده است . مورد اول 8/1 است که مربوط به دهانه ریشه است که به اندازه 8/1 اینچ باز است . عدد بزرگتر نوشته شده در زیر آن 45 درجه را نشان می دهد ، که نشان دهنده زاویه بین صفحات است . بنابراین در این مثال اریب ساخته شده در هر طرف صفحه 2/1 22 است که معادل 45 درجه می باشد .

سایر نمادها و خطوط مرجع چندگانه در علائم جوشکاری

در سایر سمبل های جوشکاری ممکن است دو نماد دیگر درج شده باشد ، همانطور که در زیر آورده شده است :

علائم جوشکاری علائم جوشکاری

یک پرچم جوش فیله را نشان می دهد ، که به سادگی به جوشکار می گوید کار را باید در سایت انجام دهد ، نه در مغازه . دایره weld all around ، واقع در همان مقطع ، دقیقا همین مفهوم را می رساند . در حالی که این نماد اغلب در لوله و تیوب استفاده می شود ، یک قطعه غیر دایره ای ( همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ) ممکن است به همین ترتیب به جوشکاری در همه طرف خود احتیاج داشته باشد .

در اینجا چند نوع دستورالعمل دیگر که ممکن است در نقشه مشاهده کنید آورده شده است :

علائم جوشکاری علائم جوشکاری

منحنی واقع در بالای نماد جوش مشخص می کند که جوش به پایان رسیده باید صاف ، محدب یا مقعر باشد . (اگر یک خط مستقیم می بینید ، آنگاه یک جوش مسطح – یعنی صورت روان باید باشد ). همانطور که در بالا سمت راست نشان داده شده است ، یک نماد جوشکاری شیار-V با جعبه بالای آن نشانگر نوار پشتی یا نوار پشتی برای این مفصل است . قبل از انجام جوش شیار ، نوار باید روی قسمت پشت مفصل جوش داده شود .

یک نوار پشتی یا اغلب با “جوش پشت” یا “جوش پشتی” اشتباه گرفته می شود . آنها با نوار پشتی یکسان نیستند . جوش پشتی ، جایی است که در آن جوش دوم در سمت پشت مفصل ایجاد شده است . بعد از جایی که شیار جوش اولیه کامل شده است . در مقابل ، جوش پشتی جوشی است که جوشکار ابتدا آن را انجام می دهد ( بنابراین همان عملکرد یک نوار پشتی را دارد ) . نوار پشتی قطعه ای از فلز است که در قسمت پایین صفحات جوش داده شده است تا یک جوش صاف و یکنواخت را بوجود آورد . هر یک از این سه گزینه با استفاده از نمادهای خود در شکل زیر نمایش داده شده اند تا مشخص کنند که چه کاری باید انجام شود .

علائم جوشکاری

همانطور که مشاهده می کنید ، تنها تفاوت بین جوش های پشت و پشتی در هنگام انجام آنها است . نمادها یکسان به نظر می رسند ، بنابراین هر دو باید با نام مشخص شوند . در نماد سوم ابعاد و نوع فولاد (A-38) برای نوار پشتی مشخص شده است .

هنگامی که یک عملیات جوشکاری مراحل زیادی را شامل باشد ، بعضی اوقات خطوط مرجع متعددی را روی نماد جوش مشاهده می کنید ، همانطور که در زیر مشاهده می کنید :

علائم جوشکاری

برای واضح بودن دستورالعمل ها ، ممکن است چندین خط مرجع از خط رهبر در یک مسیر موازی امتداد یابد . هر خط یک عملیات جداگانه را نشان می دهد و به ترتیب انجام می شود ، اولین عملیات عملی است که نزدیک به فلش است .

دستورالعمل های ویژه در علائم جوشکاری

همانطور که اخیراً در مورد نوار پشتی مشاهده کردید ، دم شاخه دار نمادی از علائم جوشکاری است که برای توضیح جزییاتی که جزو پارامترهای نرمال توضیح داده شده روی خط راهبر نیستند ، است . به عنوان مثال ، مهندس یا طراح ممکن است بخواهد جوشکار از جوشکاری استیک (به عنوان مثال SMAW) یا فرآیند جوشکاری دیگر استفاده کند . یا ممکن است اطلاعات دیگری برای توضیح وجود داشته باشد ، نمونه هایی از این توضیحات را در شکل زیر می بینید :

علائم جوشکاری

البته در صورتی که نیاز به دستورالعمل خاصی نباشد ، دم از نماد جوش حذف نمی شود .

مشخصات پیچیده تری از علائم جوشکاری

هنگامی که شما به اصول اولیه تسلط پیدا کنید ، آماده خواهید بود تا بسیاری از جزئیات دیگر را که در نقشه ها وجود دارد را متوجه شوید . در میان آن ها رایج ترین ها عبارتند از :

  •  دستورالعمل های نهایی و کانتورینگ
  •  انبساط و مشخصات پخ
  •  سنگ زنی یا ماشینکاری دیگر
  •  دستورالعمل جوش نقطه یا spot

سمبل های نوع فرایند جوشکاری

در جدول زیر حروف اختصاری که نوع فرایند جوشکاری را مشخص می کنند را می توانید ببینید :

علائم جوشکاری

همچنین پسوندهایی نیز در کنار نام این فرایند ها ممکن است وجود داشته باشد که متد اعمال شده برای انجام فرایند را مشخص می کند . برای مثال AU به معنی جوشکاری اتوماتیک است . ME به معنای جوشکاری ماشینی است . MA نمایانگر جوشکاری دستی است . SA به معنی جوشکاری نیمه اتوماتیک است .

از اینکه در این مقاله با ما همراه بودید سپاسگزاریم . منتظر نظرات و یشنهادات شما هستیم.

منابع :weldersuniverseweldguru

3.5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی

کاربردی،قابل فهم
ممنون از در اختیار قرار دادن مطالب

Adminz

درود بر شما
ممنون از نظرات کارآمدتون

مهسا

سودمند و کوتاه. سپاس

مدیر سایت

سپاس از شما بابت نظرتون. خوشحالیم که مورد توجه شما قرار گرفت.