حضور در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ابزار ایران در تمامی استان ها، افزایش تنوع محصولات تخصصی جوشکاری، اضافه شدن دستگاه برش پلاسما به محصولات وینر