تولد برند وینر و ثبت شرکت مبین ابزار آرتمن با یک تیم 20 نفره، تولید ماسک جوشکاری اتومات