محصولات دارای گارانتی نارانجی

مصرف کننده گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما به منظور افزایش مدت زمان گارانتی دستگاه از یک سال به دو سال و فعالسازی گارانتی نارنجی با امتیاز ویژه تعداد دفعات نامحدود ارائه خدمات در طول دو سال، لطفا شماره سریال و فاکتور خرید دستگاه را به سامانه پیامکی و واتساپ شرکت به شماره 02166705010 ارسال نمایید.

گارانتی نارنجی = 2 سال گارانتی + تعداد دفعات نامحدود ارائه خدمات

ضمانت محصولات وینر
ضمانت محصولات وینر

گارانتی محصولات وینر

– به دلیل عدم صدور المثنی تا تاریخ انقضاء در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دقت فرمایید.

– خدمات گارانتی بابت تعمیر قطعات و اجرت تعمیر با نظر کارشناس فنی بوده و مفهوم تعویض دستگاه را در بر ندارد.

موارد خارج از گارانتی

– خرابی ناشی از استفاده غیر اصولی (بر خلاف موارد مندرج در دفترچه راهنمای محصول)
– خرابی ناشی از نوسانات برق و فشار بیش از حد به دستگاه و لوازم جانبی غیر استاندارد
– عدم درج تاریخ خرید و مهر فروشگاه در کارت گارانتی
– دستکاری دستگاه توسط افرادی غیر از تعمیرکاران شرکت وینر
– تغییر یا مخدوش نمودن شماره سریال یا دیگر مندرجات کارت گارانتی
– هرگونه خرابی بدنه دستگاه از جمله خراشیدگی ، فرورفتگی و شکستگی و کسری لوازم