راه اندازی خدمات پس از فروش، دریافت استانداردهای ایزو 90001 و ایزو 10004 با یک تیم 30 نفره