تولید نسل جدید دستگاه جوش های اینورتری در دو سایز 160 و 200 آمپری، تولید کانکتور در شهرک صنعتی خاوران و انتقال دفتر مرکزی به حسن آباد تهران با تیم 10 نفره