چشم انداز وینر-افزایش و تنوع محصولات در حوزه جوش و برش، ایجاد آموزشگاه جوشکاری حرفه ای و تخصصی