__________________________________

حضور وینر در بیست و چهارمین نمایشگاه بین الملی صنعت مشهد

بازدید مدیریت بانک ملی شعبه حافظ از شرکت وینر

 

 

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران مهر 1401

 

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت، اتوماسیون صنعتی، ابزارآلات و ماشین آلات مشهد شهریور 1401

 

 

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی و کارگاهی اصفهان تیر 1401

 

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات و ابزارآلات صنعتی و کارگاهی تبریز خرداد 1401

 

نمایشگاه صنعت مشهد 1400

 

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 

 

نمایشگاه بین المللی تبریز 97

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 98