مقالات

با انواع پوشش الکترود در جوشکاری آشنا شوید

با انواع پوشش الکترود در جوشکاری آشنا شوید

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW / MMA) یکی از قدیمی ترین و متداول ترین فرایندهای جوشکاری می باشد که در آن با برقراری قوس الکتریکی میان یک الکترود پوشش دار مصرفی و قطعات کار، ذوب، امتزاج و اتصال موضعی رخ می دهد. الکترود مذکور، شامل میله ای فلزی است که می تواند دارای پوشش یا روکشی با ترکیبات مختلف باشد. این پوشش وظایف متعددی بر عهده دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • محافظت از حوضچه مذاب
  • بهبود خواص مکانیکی فلز جوش
  • کمک به پایداری قوس الکتریکی

انواع پوشش الکترود

الکترودها دارای انواع متعددی هستند که در ادامه به توضیح خواص مهمترین آنها پرداخته شده است :

  • پوشش سلولزی

یکی از انواع مرسوم پوشش الکترود، پوشش سلولزی است. این پوشش از یک طرف کمی از پایداری قوس الکتریکی کاسته و از سوی دیگر موجب ازدیاد نفوذ جوش می گردد. برداشتن سرباره حاصل از این پوشش دشوار بوده و الکترود حاوی این پوشش قابلیت جوشکاری با هر دو جریان متناوب و مستقیم را دارد.

  • پوشش رتیلی

پوشش رتیلی از یک طرف موجب افزایش سهولت جوشکاری و از سوی دیگر باعث کاهش میزان پاشش جوش می شود. سرباره حاصل از این نوع پوشش به سهولت از فلز جوش جدا شده و الکترود حاوی این پوشش قابلیت جوشکاری با هر دو جریان متناوب و مستقیم را دارد.

  • پوشش قلیایی

از مهمترین انواع پوشش الکترود، پوشش قلیایی است. این نوع پوشش خواص مکانیکی فلز جوش را بهبود بخشیده و البته اندکی موجب ناپایداری در قوس الکتریکی می گردد. الکترود حاوی این پوشش نیازمند بسته بندی مخصوص بوده، می بایست پیش از مصرف تحت بازپخت قرار گیرد و نیز قابلیت جوشکاری با هر دو جریان های متناوب و مستقیم را دارد.

  • پوشش اکسیدی

این نوع پوشش ظاهری مناسب به جوش داده و جدا شدن سرباره را  تسهیل می کند. الکترود حاوی این نوع پوشش قابلیت جوشکاری با هر دو جریان های متناوب و مستقیم را دارد.

  • پوشش با جایگزینی بالا

برخی از انواع پوشش های فوق می توانند شامل پودر آهن باشند که موجب ازدیاد نرخ رسوب و در نتیجه افزایش نرخ اتصال و سرعت جوشکاری می گردد.

در نتیجه

هر یک از انواع پوشش الکترود دارای مزیتی منحصر به فرد است که استفاده از آن را معین می نماید. به عنوان نمونه استفاده از پوشش های سلولزی  موجب افزایش نفوذ شده، پوشش های قلیایی خواص مکانیکی فلز جوش را بهبود بخشیده و پوشش اسیدی ظاهری زیبا به جوش داده و پوشش های حاوی پودر آهن، بر نرخ رسوب می افزایند. با اطلاع از مزیت ها و محدودیت های هر یک از انواع پوشش، تصمیم گیری در خصوص استفاده یا عدم استفاده از آنها ساده تر خواهد بود.

از اینکه این مقاله را مطالعه نمودید متشکریم، اگر انتقاد و پیشنهادی در پیرامون این مقاله دارید در قسمت دیدگاه بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *